English / Česky

About us

We are sorry, the English version of this site is under construction.

In case of any questions, please feel free to contact us.

Thank you.

 

INstrategy - Institute for European and National Strategies

Aktuality

 1  10   

12/14/2014
Dne 10. 12. 2014 byla ukončena 14. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.
12/11/2014
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navýšilo 4. prosince 2014 finanční alokaci výzvy na podporu zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu.
11/29/2014
Rada hl. m. Prahy dne 11. 11. 2014 schválila revokaci 7. výzvy prioritní osy 2 OPPA.