Akční plán využití fondů EU pro obec Dolní Břežany

Akční plán využití fondů Evropské unie pro období 2007-2013 pro obec Dolní Břežany

Účelem zpracování akčního plánu čerpání fondů Evropské unie pro období 2007-2013 bylo maximalizovat využití fondů EU pro rozvoj obce hned od počátku programovacího období 2007-2013.

Akční plán byl vytvořen na základě konzultací s vedením obce a dalších relevantních podkladů (zejména územní plán, volební program, pravidla pro čerpání fondů Evropské unie).

Akční plán obsahuje následující části:

1. Stručná identifikace investičních potřeb obce

2. Seznam projektů (investičních akcí), které mohou získat financování ze strukturálních fondů EU. U každého projektu je uvedeno zejména:

  • Název akce
  • Celkový předpokládaný rozpočet
  • Zdroje financování (včetně nejvhodnější dotačního titulu a předpokládané časování výzev)
  • Připravenost / hlavní předpoklady proveditelnosti
  • Návrhy na úpravu projektu tak, aby vyhovoval dotačnímu programu

3. Závěr ve formě prioritizace projektů vzhledem kjejich potřebnosti pro obci a připravenosti vzhledem k získání podpory z fondů EU

Mezinárodní výměna zkušeností